ماموریت روشنایی پایامبدل

توانمند سازی مستمر شرکت های توزیع برق، راه و شهرسازی، نفت و پتروشیمی، شهرداری ها، و مصرف کنندگان بخش خصوصی جهت بیشترین بهره وری از روشنایی و راهکار های مداوم هوشمند سازی شبکه سراسری برق کشور

چشم انداز روشنایی پایامبدل

روشنایی هایی که توسط پایامبدل برای خیابان ها، محیط های صنعتی، و دفاتر اداری معرفی می شود، ارائه دهنده ی کارایی انرژی بیشتر، استقلال بیشتر و ارتباط امن تر، مدیریت هوشمند تر داده ها از راه دور، و مسیر روشن به آینده ای پایدار است.

ما باور داریم که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و همکاری های طولانی مدت به طور مستقیم به ارتقای رفاه مصرف کنندگان محصولات شرکت کمک می کند. رقابت ما نه تنها بر محصولات که بر راهکارهایی است که نتایج آن در پنج تا ده سال آینده هویدا می شود.

ما فرهنگ نو آوری، خلاقیت و کارآفرینی را  در اهداف شرکت به صورت روزانه تقویت می کنیم و بر این باوریم که هیچ تغییری مفید نیست مگر آنکه منجر به پیشرفت واقعی و قابل اندازه گیری در محیطی شود که می بایست از آن برای فرزندانمان حفاظت کنیم.

اهداف روشنایی پایامبدل

اصول پیشبرد کسب و کار شرکت توسعه و ساخت نسل های پیاپی روشنایی هوشمندی است که شرایط یکسانی را برای همه ی کاربران فراهم سازد. ما به روند تحقیق و توسعه قاطع و الهام بخش که هسته ی سرمایه ی شرکت را تشکیل می دهد پایبندیم.

روشنایی پایامبدل مبتنی بر تولید محصولات ناب است که با کارآفرینی، فروش مشتری محور، بازاریابی و خدمات پس از فروش ارتقا می یابد.