ترانس‌های سفارش مخصوص

سلف فیلتر AC/DC و سلف کاهنده نویز و پارازیت (رآکتور) ۵۰ تا ۵۰۰۰ آمپر، خنک کنندگی آب، هوا یا روغن

ترانسفورماتور ایزولاتور جهت حفاظت از رعد و برق

ترانسفورماتور نظامی با فرکانس ۴۰۰ هرتز تحت ولتاژ ۴ کیلوولت الی ۱۰ کیلوولت رزینی

ترانس ایزوله جهت حفاظت از دستگاه ها و تجهیزات بیمارستانی