ارتباط با ما

امید است بتوانیم به سوالات شما در زمینه خدمات، محصولات و مشاوره پاسخگو باشیم. پذیرای نقطه نظرات شما هستیم.

شما می توانید با ما از طریق زیر تماس بگیرید:

دفتر مرکزی و کارخانه

مازندران، سلمانشهر، شهرک صنعتی، شماره اف ۴

کد پستی: ۸۱۱۱۱-۱۶۷۱۱

تلفن: ۱۴~۵۴۶۶۲۰۱۱ ۰۱۱ – پست الکترونیک: info@payamobadel.com